Početna strana imenika
Opći uvjeti su sastavljeni sa ciljem zaštite korisnika Građevinskog imenika.
Korištenjem bilo kojeg dijela Građevinskog imenika automatski prihvaćate sva aktualna pravila korištenja.
Korisnici su dužni redovito čitati pravila korištenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korištenjem Građevinskog imenika ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim pravilima korištenja, te da su ih razumjeli u cijelosti.
Niti jedan dio Građevinskog imenika ne smije se koristiti u nezakonite svrhe niti za promoviranje istih.

OBAVIJEST KORISNICIMA I PORUKE SPONZORA
Građevinski imenik ima pravo distribuirati korisniku informativne poruke putem telefona, fax-a, elektroničkom poštom ili pisanim putem, kojima obavještava svoje korisnike o promjenama postojećih usluga, novim uslugama, poboljšanjima servisa i drugim informacijama vezanim uz korištenje usluga i novitetima.
Građevinski imenik može registriranim korisnicima povremeno poslati poruke sponzora putem telefona, fax-a, elektroničkom poštom ili pisanim putem.

GRAĐEVINSKI IMENIK
Info Jurman posjetiteljima u dobroj namjeri osigurava korištenje sadržaja Građevinskog imenika.

Građevinski imenik sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posjetitelja, te linkova na vanjske stranice.

Građevinski imenik sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost i Građevinski imenik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem i točnostima informacija.

AUTORSKA PRAVA
Građevinski imenik polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne, baze podataka, programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala smatra se kršenjem autorskih prava Građevinskog imenika i podložno je tužbi.

Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava (Građevinski imenik, partneri, oglašivači, korisnici...) smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Ukoliko smatrate da je Građevinski imenik povrijedio Vaša autorska prava, slučaj će biti odmah razmotren a sporni sadržaji bit će uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.

LINKOVI NA VANJSKE STRANICE
Građevinski imenik sadržava linkove na web stranice izvan vlastitog portala. Građevinski imenik linkove objavljuje u dobroj namjeri i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan portala.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI
Građevinski imenik štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri, te se obavezuje da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tijekom korištenja portala.

Građevinski imenik može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo statistički podaci) ili podatke unesene u postupku registracije. Podatke iz registracije Građevinski imenik koristi kako bi imao informacije o korisnicima koji ju koriste, te na taj način poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerila i prilagodila publici koja ga posjećuje.
Građevinski imenik se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila Građevinskog imenika ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

REGISTRIRANI KORISNICI
Registriranjem na Građevinski imenik korisnik je obavezan proći postupak registracije, unijeti istinite podatke, te odabrati korisničko ime i lozinku.
Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi.
Građevinski imenik je dužan po utvrđivanju opravdanosti eventualne prijave u razumnom roku ukloniti sadržaje korisnika koji nisu u skladu s važećim zakonima.
Registrirani korisnici dužni su se ponašati u skladu sa specifičnim pravilima za pojedine dijelove portala.

Građevinski imenik zadržava pravilo da pojedinom korisniku zabrani korištenje portalom ili dijelom portala, ukoliko se ustanovi da je korisnik kršio pravila.

Korisnik je dužan odmah prijaviti Građevinskom imeniku neovlašteno korištenje njegovog korisničkog imena.

Građevinski imenik ne može se držati odgovornim za neovlašteno korištenje korisničkog imena, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.

U slučaju promjene podataka koji se odnose na korisnikovu registraciju (adresa, telefon i sl.), korisnik je dužan o promjenama bez odgode obavijestiti Građevinski imenik putem telefona, fax-a, elektroničkom poštom ili pisanim putem, a najkasnije 8 dana od dana nastanka promjene. U protivnom, smatrat će se da je dostava temeljem postojećih podataka valjano izvršena.

TRAJANJE ODNOSA REGISTRIRANIH KORISNIKA
Korisnički odnos sklapa se na određeno vrijeme ili na neodređeno vrijeme.

U slučaju da korisnik zatraži prekid korisničkog odnosa sklopljenog na određeno vrijeme prije isteka pretplate, Građevinski imenik ima pravo naplatiti pretplatu za cjelokupno prvobitno ugovoreno razdoblje trajanja korisničkog odnosa, bez obzira na prekid korisničkog odnosa.

Korisnik može korisnički odnos sklopljen na neodređeno vrijeme prekinuti u bilo kojem trenutku, dostavom pisanog zahtjeva običnom ili elektroničkim putem za prekid korisničkog odnosa.

ODBIJANJE ZAHTJEVA ZA ZASNIVANJE KORISNIČKOG ODNOSA
Građevinski imenik može odbiti zahtjev za zasnivanje korisničkog odnosa na temelju svoje slobodne procjene, a osobito ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu, odnosno pravnoj sposobnosti korisnika, njegovoj platežnoj sposobnosti i nedostacima u ovlaštenju ili pravu na zastupanje netočni ili neistiniti.

KORISNIČKO IME I LOZINKA
Korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku (ili više njih) koji služe za autorizaciju pristupa uslugama Građevinskog imenika, a koje je dužan čuvati od neovlaštenog korištenja.

Korisnik odgovara za sve troškove izazvane neautoriziranim korištenjem svog korisničkog imena i lozinke do trenutka dok o tome pisanim putem ne obavijesti Građevinski imenik.
Građevinski imenik može uskratiti korisniku pristup uslugama ako primijeti neovlaštenu uporabu korisničkog imena.

CIJENE I UVJETI PLAĆANJA
Pod korisničkim odnosom podrazumijevaju se sve usluge za koje je korisnik sklopio ugovor s Građevinskim imenikom, kao i sve naknadno zatražene usluge.
Usluge Građevinskog imenika zaračunavaju se i naplaćuju prema važećem cjeniku. Građevinski imenik je ovlaštena mijenjati cjenik, a u tom će se slučaju izmijenjeni cjenik primjenjivati od trenutka njegove objave korisnicima na službenoj stranici Građevinski imenik ili na koji drugi za to prikladan način.
Račun koji šalje Info Jurman nakon uplate se smatra pravovaljan ako je poslan: elektronskom poštom ili pisanim putem.

OBVEZE GRAĐEVINSKOG IMENIKA
Građevinski imenik se obvezuje pružiti profesionalnu i kvalitetnu uslugu svojim korisnicima u što je uključeno:
a) nadziranje sustava i brzo otklanjanje eventualnih problema u radu
b) telefonska i email pomoć korisnicima koja obuhvaća sve eventualne probleme u funkcioniranju usluga koje nudi Građevinski imenik

RJEŠAVANJE SPOROVA
Građevinski imenik i korisnik suglasni su da će pokušati mirno riješiti sve sporove proizašle iz ili u svezi s korisničkim ugovorom. U slučaju neuspjeha, za rješavanje će biti nadležan općinski sud u Krapini.

MODIFICIRANJE I PROMJENE PRAVILA
Građevinski imenik zadržava pravo da bez najave povremeno promijeni ili modificira pravila. O važnim promjenama i dopunama Građevinski imenik može obavijestiti korisnike putem e-mail poruke ili objavljivanjem na portalu.